Sunday, April 11, 2010

މަލުން އޮށަކަށް، އޮށުން ގަހަކަށް،


އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (އުތީމު)

މަލުން އޮށަކަށް، އޮށުން ގަހަކަށް، ގަހުން އުފެދޭ ފަހުން މަލަކަށް
އަލުން ފުރުޞަތު ނެތީވިއްޔާ ކޮބައިހޭ އޭގެ ފިޠުރަތަކީ؟ އިތުރަށް


No comments:

Post a Comment