Saturday, April 17, 2010

މާލޭގަ ވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ އަޖާއިބުތައް އޮތީ. ދެން އެހެންޏަ.


ދުނިޔޭގެ ގުދުރަތީ އަޖާއިބަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަދަންވެގެން މާލޭގަތަ ޝޯ ބާއްވަންވީ؟ ރިސޯޓުތަކުގަ މިހާރުވެސް ކުރާ ފާހިޝް ކަންތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރިނަމަ ވީހެއްނު. މާލޭގަ ވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ އަޖާއިބުތައް އޮތީ. ދެން އެހެންޏަ. (މަނަދޫ ލައިވް )

1 comment: