Saturday, October 2, 2010

ލޯފަން އިމާމަކު މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި

އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ހާފިޒު ޢަބްދުއް ރަޝީދު މިއަދު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ކުރެއްވި އިރު މެންދުރު ވެހުނު ވާރޭ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ މިސްކިތަށް ހުކުރަށް ގޮސް މުޅި މިސްކިތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރު އޮތީ އެކީ ފުރާލާފައެވެ. އަދި ހުކުރަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަބްދުއް ރަޝީދާ ސަލާމްކޮށް މަރުހާބާ ކިޔުމުގެ އިތުރުން މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމުން ގޮސްފައި ވެއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment