Monday, October 4, 2010

އެޑިޔުކޭޝަނުން ޓީޗަރުންނަށް އިންޒާރުދެމުންދާތ

ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ މުދައްރިސުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން އޮލިމްޕަހުގައި އޮންނަ ކޮންސެޓް ބާއްވާ ރޭގައިވެސް މިކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އަދި އެއްވުމުގައިވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ޓީޗަސް އެސޯސިއޭސަނުން ގޮވާލައެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment