Saturday, October 9, 2010

މުންނާރު ބުޑުގައި އިށީދެ ގިނައިން ތިބީ ދެލޯ ހުރި މީހުންނެވެ

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސާތާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބެލެނިވެރިންތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު މުލީއާގެ ދޮށަށް އެއްވެއްޖެ އެވެ.

"ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަހުލާގާއި އިސްލާމްދީން ނައްތާ ނުލު"މަށް ބުނާ ބެނާއެއް ހިފައިގެން 50 ވަރަކަށް މީހުން ކުރާ މުޒާހަރާގައި ބެނާގައި ލިޔެފައިވާ ލިއުން ފިޔަވައި އެ މީހުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޑުއުފުލައެއް ނުހަދަ އެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment