Thursday, October 7, 2010

އިސްކަންދަރުސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު ދާދިފަހުން، ބަނޑު ބޮޑުވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ

އެއަންހެން ކުއްޖާއާއެކު ދެ ފިރިހެނުންގެ މި ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާނީ އޭނާގެ ރުހުމުގަ އެކުއްޖާގެ ގޭ ގިފިލީގައެވެ. މި ޚަބަރު ފެންމަތީވާން ދިމާވި ސަބަބަކީ އެކުއްޖާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެ އަތޮޅު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމާއި ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް އެކުއްޖާއާއި ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ. އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment