Thursday, October 14, 2010

ފިރިހެނުންގެ ޝިކާރައަކަށް

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި 17 އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދިން ބަނޑުބޮޑުވުމާއި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ގިނައިން ހިނގާފައިވަނީ އަންހެނުންކުދިން ހައްދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment