Saturday, October 9, 2010

ބިރުދައްކައިގެން ޝޯވްކުޅުވަން

A mission to abolish Islam in Maldives
ޓީޗަރުންނަށް މަޖްބޫރުކޮށްގެން ޝޯވް ބާއްވަން ނިންމާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގާ މަޖްބޫރުކުރުވަމުންދާތީ ވަރަށް ގިނަ ޓީޗަރުން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި ބައެއް އާއިލާއިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާތީ ޓީޗަރުންނަށް ކަންބޮޑުވެފައިވާކަމަށްވެސް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment