Sunday, November 7, 2010

ބީއޭ ނަސީމު އެމްޑީޕީއިން ވަކިވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ބީއޭ ނަސީމު އެމްޑީޕީއިން ކެނޑިއްޖެއެވެ.
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޝެއިހް ބީއޭ ނަސީމު މިއަދު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައިވަނީ “އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށްވެއްޓި ދާނެކަންތައްތަކެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ވަކިކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.” މިފަދައިންނެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment