Friday, April 15, 2011

ކަނޑިތީމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އާޅާލާނެ މީހަކު ނެތި، އޮރިޔާން ޙާލުގައި ފަޅުގެއެއްގެ ތެރޭގައި


ށ.ކަނޑިތީމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އާޅާލާނެ މީހަކުނެތި އޮރިޔާން ހާލުގައި ފަޅުގެއެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަތާ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އެރަށުގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ “ކަނޑިތީމު އޮންލައިން” އިން ބުނެފިއެވެ. އެނޫހުން ބުނެފައިވަނީ މިމީހާ އަކީ ކަނޑިތީމު މާފޮޅޭގެ، މުޙައްމަދު ޞާލިހް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އުމުރުން 70 އަހަރުގެ، ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަށެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment