Sunday, May 2, 2010

ސިރުއާޓްސް ބްލޮގް ލާދީނީ ބައިގަނޑު ( އަނެއްފިކުރު ) ގެ އަތްދަށުގައިމިހާރަކަށް އައިސް ސައިޓްތަކާއި ބްލޮގްތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް އަންނަމުން އެބަދެއެވެ.

siruarts.blogspot.com

5 comments:

 1. mi dhen kihaa dhera vejje kameh tha?

  ReplyDelete
 2. "I bet I can find 1,000 people who DISLIKE Hilath Rasheed!!!" ge namuga Ali Ahsan facebook gai hedhi group ves hack koffi. mi kankurumah takaa vanee Ali Ahsan ge email account aa ehen baeh admin membarunge email thah hack koffa. adhi mihaaru hack kuri meehun vanee Ali Ahsan ge facebook login id ves badhalukoffa. adhi group ge nun ves "DISLlKE" in than "LIKE" ah badhalukoffa . mihaaru mi group ge namakah othee "I bet I can find 1,000 people who LIKE Hilath Rasheed!!!" . ekamaku mi group ah join vefa thibi gina baiverin nakee mi hack kurumuge kurin baiverivi meehun.

  ReplyDelete
 3. hillath(34GAY,ATHIST,DRUG ADDICT) kaley nippe(19) aa ehkoh firihenkulhi kulhun eiy islam dheenga haran kamakah veema dho nippe ves dheenun beyru kury........... ....HILLATH KALEY MURUTHADDHU VEFA HUTTAS EHEN MEEHUN KAIRI NUKUREY EHEN NOONY KALEY,,,,,,,,,,,,

  ReplyDelete
 4. NAZIM N HILLATH SHOULD BE KILLED

  ReplyDelete