Thursday, June 9, 2011

ރޭޕުކުރުމުގެ ކުށުގައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފި

ސައޫދީޢަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އަތުވެއްޖެއެވެ. ސަޢޫދީގެ ކޯޓަކުން ޕާކިސްތާނުގެ ބަސް ޑްރައިވަރެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާފައިވަނީ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެކުއްޖާ ރޭޕުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ދުއްވާ ބަސްތެރޭގައިކަމަށްވެއެވެ. އަދި ރޭޕުކުރުމަށްފަހު އެކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަށް އޭނާ ގެންގުޅުނުފޯނުން އެތަން ވީޑިއޯވެސްކޮށްފައިވެއެވެ.

No comments:

Post a Comment