Tuesday, July 13, 2010

Breaking News, A Maldivian Atheist ( Ismail Mohamed ) committed suicide

އެއާރޕޯޓް ޓަވަރުމަތިން ފުންމާލައިގެން މީހަކު ދަންޖެހިއްޖެއެވެ.
މިބްލޮގްގައި ހުރި ފޮޓޯތައް މިހާރު މިވަނީ ޑިލީޓް ކުރެވިފައި

މީނާ ދަންޖެހިފައިވަނީ ކަރުގައި ވާގަނޑެއް އައްސައި ޓަވަރުން ފުންމާލައިގެންކަމަށް ހަބަރު ލިބެއެވެ. މިމީހާ ދަންޖެހިފައިވަނީ ރޭފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ދަންޖެހުނު މީހާއަކީ އެއާރޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ދީދީ އެވެ. މިހާތަނަށް މިމީހާ އާއި ބެހޭ މާބޮޑު މައުޟޫމާތެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

His latest posts from his facebook

Ismail Mohamed: CITIZEN INSANE

Ismail Mohamed: amazing race


Ismail Mohamed: Silence

Ismail Mohamed: Im stil gay btwFigu Figure:i thought u were bi-

Razan Abdul Shakoor : hahhaha isse you already told us
Mohamed Yoosuf: dude,he stole ur fone again??keke
Fazyna Aminath: this isnt news for us....but I guess it helps to let the whole world know

Ismail Mohamed: momentarily stolen and meddled with!!!balaabodey!!

Ismail Mohamed: burying the love of your beauty

Ismail Mohamed: slow goodbye

Ismail Mohamed: this is just a nightmare

soon i'm gonna wake up
someone's gonna bring me round

Ismail Mohamed: i'd prefer dying in a ditch

Ismail Mohamed: dance with the devil

Ismail Mohamed: u knw im gay, im gay,u knw it,and the whole world has to answer right now just to tel u once again,whose gay?

12 comments:

 1. how do u guys know he was an atheist? well even if he was how would you that his death is related to that specific issue. just for your information an air traffic controllers job is known to be one of the most stressful in the world, which requires lot of skill and knowledge and the ability to adapt to sudden changes and making split second decisions. its like playing a 3d game where u cannot afford to loose. u have to win every single time. may be he died coz of unsatisfactory working conditions, salary issues... etc.

  ReplyDelete
 2. Its not like a plane crashed on his watch. There is no excuse for suicide.

  ReplyDelete
 3. even so... suicide is never the answer. whatever the problem was, someone should've said that to him before hand. Now it's too late, and may god have mercy...

  ReplyDelete
 4. draw a picture of yourself as a blind dog.

  ReplyDelete
 5. his latest status updates? more like updates you selected to make your little theory about his death, for your sorry excuse for a blog (attention-seeking-cut-paste-job u call a blog). dont talk like you know him when you don't

  ReplyDelete
 6. So now you removed his photos on request? Thank you for supporting suicide. Lucky I saved them and uploaded them to twit pic. Lol lame sirey.

  ReplyDelete
 7. kaley eyna ge hih falhaafa beleetha atheist eh kan ingunee??

  ReplyDelete
 8. one loser gone to hell fire. may his soul never rest in peace

  ReplyDelete
 9. So siruhan, i was just wondering. Am a friend of isse's, and i just went over everything on his wall... nothing of the sort like this conversation there.

  How'd you come accross this, or are u even sure this is true what u r trying to claim here?

  ReplyDelete
 10. http://minivannews.com/society/hanged-air-traffic-controller-sought-asylum-for-fear-of-religious-persecution-9381

  ReplyDelete
 11. http://www.bbc.co.uk/news/world-south+asia-10644685

  ReplyDelete